No title... No title... No title... No title... No title...
 • Văn phòng UBND tỉnh
 • Văn phòng Tỉnh Ủy
 • Sở Nội vụ
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Thanh tra tỉnh
 • Sở Y tế
 • Ban dân tộc
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Sở Giao thông vận tải
 • Sở Lao động - Thương binh và XH
 • Sở Ngoại vụ
 • Sở Xây dựng
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Sở Tài chính
 • Sở Công thương
 • Sở Tư pháp
Lãnh đạo UBND tỉnh
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Hoàng Quốc Khánh Chủ tịch khanhhq.tu@sonla.gov.vn
2Tráng Thị XuânPhó Chủ tịch Thường trựcxuantt.ubnd@sonla.gov.vn
3Đặng Ngọc HậuPhó chủ tịchhaudn.ubnd@sonla.gov.vn
4Lê Hồng MinhPhó Chủ tịchminhlh.ubnd@sonla.gov.vn
5Nguyễn Thành CôngPhó Chủ tịchcongnt.ubnd@sonla.gov.vn
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Huy AnhChánh Văn phòngCơ quan:02123.850.489anhnh.vpubnd@sonla.gov.vn
2Lê Thị Hồng AnhPhó Chánh Văn phòngCơ quan: 02123.505.060anhlh.vpubnd@sonla.gov.vn
3Sòi Đức NghĩaPhó Chánh Văn phòngCơ quan: 02123.536.699nghiasd.vpubnd@sonla.gov.vn
4Hoàng Văn VạnPhó Chánh Văn phòngCơ quan: 02123.789.766vanhv.vpubnd@sonla.gov.vn
CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI NGHIÊN CỨU, TỔNG HỢP
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Lò Văn XoaTrưởng phòngxoalv.vpubnd@sonla.gov.vn
2Thái Thị Kim NgânPhó phòngnganttk.vpubnd@sonla.gov.vn
3Bùi Thị Huyền TrangChuyên viêntrangbth.vpubnd@sonla.gov.vn
4Phạm Duy TùngChuyên viêntungpd.vpubnd@sonla.gov.vn
5Bùi Trung DũngChuyên viêndungbt.vpubnd@sonla.gov.vn
Phòng Tổng hợp
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Vũ Ngọc HảiTrưởng phònghaivn.vpubnd@sonla.gov.vn
2Vũ Đức ThanhPhó phòngthanhvd.vpubnd@sonla.gov.vn
3Nguyễn Trường GiangChuyên viêngiangnt.vpubnd@sonla.gov.vn
4Nguyễn Ngọc HàChuyên viênhann.vpubnd@sonla.gov.vn
5Nguyễn Hùng CườngChuyên viêncuongnh.vpubnd@sonla.gov.vn
Phòng Kinh tế
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Văn MạnhTrưởng phòngmanhnv.vpubnd@sonla.gov.vn
2Cầm Duy HiệuPhó phònghieucd.vpubnd@sonla.gov.vn
3Nguyễn Duy BiênChuyên viênbiennd.vpubnd@sonla.gov.vn
4Lê Tiến QuýChuyên viênquylt.vpubnd@sonla.gov.vn
5Lê Trần PhúChuyên viênphult.vpubnd@sonla.gov.vn
6Trần Hữu ToànChuyên viêndatdt.vpubnd@sonla.gov.vn
Phòng Nội chính
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Đinh Xuân HùngTrưởng phònghungda.vpubnd@sonla.gov.vn
2Trần Xuân HiệpPhó phònghieptx.vpubnd@sonla.gov.vn
3Vì Minh HảiChuyên viênhainv.vpubnd@sonla.gov.vn
4Phan Thị Thúy HằngChuyên viênhangptt.vpubnd@sonla.gov.vn
Phòng Khoa giáo - Văn xã
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Đức ThiệnTrưởng phòngthiennd.vpubnd@sonla.gov.vn
2Nguyễn Văn DũngPhó phòngdungnv.vpubnd@sonla.gov.vn
3Nguyễn Thị Thu PhươngChuyên viênphuongnt.vpubnd@sonla.gov.vn
4Sa Ngọc HùngChuyên viênsahungbvsla@gmail.com
CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
Ban Tiếp công dân
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Lò Thị DuyênPhó Trưởng banduyenlt.vpubnd@sonla.gov.vn
2Bạc Thị Cẩm DuyênChuyên viênduyenbtc.vpubnd@sonla.gov.vn
3Đào Thị NhungChuyên viênnhungdt.vpubnd@sonla.gov.vn
4Vừ A GiangChuyên viêngiangva.vpubnd@sonla.gov.vn
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Trọng QuânTrưởng phòngquannt.vpubnd@sonla.gov.vn
2Nguyễn Thị HươngPhó phònghuongnt.vpubnd@sonla.gov.vn
3Phạm Quốc KìnhPhó phòngkinhpq.vpubnd@sonla.gov.vn
4Nguyễn Thị HòaPhó phònghoant.vpubnd@sonla.gov.vn
5Văn thư
6Kế toán
7Đội xe
8Lễ tân
9Trực bảo vệ
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
Trung tâm Thông tin
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Cầm Thị Thanh HồngGiám đốchongct.vpubnd@sonla.gov.vn
2Trần Thị Tú QuyênPhó Giám đốcquyentt.vpubnd@sonla.gov.vn
3Vũ Văn CườngPhó Giám đốccuongvv.vpubnd@gmail.com
4Nguyễn Ánh NguyệtChuyên viênnguyetna.vpubnd@sonla.gov.vn
5Sùng Thị XuaChuyên viênxuast.vpubnd@sonla.gov.vn
6Nguyễn Thị HạnhChuyên viên
7Nguyễn Thị Ánh TuyếtChuyên viên
8Vì Ngân SâmCán sựtanbv@sonla.gov.vn
9Nguyễn Thị GiangChuyên viên
10Dương Thị GiangChuyên viêngiangdt.vpubnd@sonla.gov.vn
11Lừ Thị QuýChuyên viênquylt.vpubnd@sonla.gov.vn
12Mè Thị Diệp HươngPhóng viênhuongmtd.vpubnd@sonla.gov.vn
13Vũ Thị Như ThủyPhóng viênthuyvtn.vpubnd@sonla.gov.vn
14Lê Thị HồngPhóng viênhonglt.vpubnd@sonla.gov.vn
15Lù Quốc TuấnPhóng viêntuanlq.vpubnd@sonla.gov.vn
Nhà khách UBND tỉnh
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Thị DươngPhó Giám đốc
2Lễ tân
Nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Tô Xuân HùngGiám đốc
2Doãn Nhật SơnPhó Giám đốc
3Lễ tân
4Tổng đài
A Bảo vệ UBND tỉnh
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1A Bảo vệ UBND tỉnh