No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 12/08/2022
Ngày kết thúc: 12/09/2022
Lượt xem:118
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 12/08/2022
Ngày kết thúc: 12/09/2022
Lượt xem:123
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 11/09/2022
Lượt xem:38
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 11/09/2022
Lượt xem:33
5Báo cáo
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 08/09/2022
Lượt xem:50
6Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 08/09/2022
Lượt xem:43
7Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 08/09/2022
Lượt xem:32
8Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:76
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:79
10Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:64
11Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:62
12Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 02/09/2022
Lượt xem:90
13Tờ trình
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 02/09/2022
Lượt xem:83
14Quyết định
Ngày bắt đầu: 01/08/2022
Ngày kết thúc: 01/09/2022
Lượt xem:83
15Tờ trình
Ngày bắt đầu: 01/08/2022
Ngày kết thúc: 01/09/2022
Lượt xem:86
16Quyết định
Ngày bắt đầu: 28/07/2022
Ngày kết thúc: 28/08/2022
Lượt xem:103
17Tờ trình
Ngày bắt đầu: 28/07/2022
Ngày kết thúc: 28/08/2022
Lượt xem:112
18Quyết định
Ngày bắt đầu: 18/07/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:332
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Quyết định
Ngày bắt đầu: 11/07/2022
Ngày kết thúc: 11/08/2022
Lượt xem:316
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 11/07/2022
Ngày kết thúc: 11/08/2022
Lượt xem:308
3Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:286
4Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:258
5Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:357
6Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:350
7Quyết định
Ngày bắt đầu: 02/07/2022
Ngày kết thúc: 02/08/2022
Lượt xem:313
8Tờ trình
Ngày bắt đầu: 02/07/2022
Ngày kết thúc: 02/08/2022
Lượt xem:297
9Quyết định
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 01/08/2022
Lượt xem:327
10Tờ trình
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 01/08/2022
Lượt xem:312
12345678910...
Video tuyên truyền

THÔNG TIN TRA CỨU
  • Đang online: 283
  • Hôm nay: 13026
  • Trong tuần: 302,406
  • Tất cả: 17,018,993