No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 348

Đẩy mạnh triển khai Luật Hộ tịch

Từ khi Luật Hộ tịch được ban hành tỉnh Sơn La đã chú trọng triển khai thực hiện, việc giải quyết các sự kiện hộ tịch đã được cơ quan đăng ký hộ tịch các cấp thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch ở các cấp được triển khai đồng bộ. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thao tác nghề của đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch ngày càng được nâng lên; thao tác nghề và kỹ năng xử lý công việc từng bước được thực hiện chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả. Các sự kiện hộ tịch của người dân được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

 

Ngay sau khi Luật Hộ tịch năm 2014 có hiệu lực thi hành; Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 về triển khai thi hành Luật Hộ tịch, UBND tỉnh Sơn La đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thi hành Luật Hộ tịch. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động tham mưu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hằng năm, tổ chức các hội nghị bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch từ huyện đến cơ sở. Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ Hộ tịch, biên soạn và phát hành 500 cuốn cẩm nang hỏi đáp pháp luật về hộ tịch cấp phát cho UBND cấp xã, cấp huyện 14.290 tờ gấp về nội dung “Một số quy định về đăng ký hộ tịch, thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi đối với trẻ em”. Đăng tải các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; giải đáp câu hỏi pháp luật của Sở Tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp để các địa phương và nhân dân tham khảo.

Thực hiện chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài về UBND cấp huyện theo quy định của Luật Hộ tịch, Sở Tư pháp đã hỗ trợ các địa phương về trình tự, thủ tục giải quyết đối với các hồ sơ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Thông qua việc đôn đốc, hướng dẫn kịp thời về nghiệp vụ hộ tịch, đã giúp cho công chức làm công tác hộ tịch từ cấp huyện, đến cấp xã từng bước nắm rõ các quy định của pháp luật hộ tịch và các luật khác có liên quan để giải quyết các vụ việc phát sinh trong thực tế.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tư pháp căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của Thông tư Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch. Từ năm 2016 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành mới 02 Nghị quyết; sửa đổi, bổ sung 01 Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND các cấp đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho lãnh đạo các phòng, ban cấp và UBND các xã, phường, thị trấn; công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã, thông qua các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền miệng, qua loa phát thanh; kết hợp lồng ghép với các buổi sinh hoạt nội bộ cơ quan, họp giao ban, sinh hoạt “Ngày pháp luật”, bản tin, đưa tin trên đài truyền thanh hoặc thông tin đến với nhân dân qua các cuộc họp tổ dân phố. Kết quả, trong 6 năm thi hành Luật Hộ tịch, UBND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện 16.331 cuộc vời 2.308.770 lượt người nghe. Tổ chức 01 hội thi Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi cấp huyện và cử 01 đội tham dự hội thi cấp tỉnh.

Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm rõ hơn quy định của pháp luật về hộ tịch cũng như nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Hộ tịch và các văn bản có liên quan; tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác đăng ký, giúp trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện Luật Hộ tịch ngày càng được nâng lên.

Việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch Tính từ thời điểm Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành, Sở Tư pháp đã tham mưu tổ chức 14 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ hộ tịch, kết hợp trao đổi, giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Hộ tịch cho công chức tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã .

Các cơ quan quản lý và đăng ký hộ tịch các cấp đã được quan tâm, bố trí tương đối đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật, các thiết bị phục vụ việc đăng ký, quản lý hộ tịch từ cấp huyện đến cấp xã. Tính đến thời điểm báo cáo, 204/204 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được trang bị đủ máy vi tính, máy in và có kết nối Internet. Riêng máy scan mới có 07 xã, phường, thị trấn được trang bị. Tuy nhiên, chất lượng trang thiết bị ở một số xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu; do kinh phí còn hạn hẹp nên việc sửa chữa, thay mới chưa đảm bảo yêu cầu (thiết bị thiếu tính đồng bộ, cấu hình máy vi tính thấp, các thiết bị hỗ trợ như máy in, máy scan còn thiếu hoặc hỏng...). Đường truyền Internet ở một số xã vùng sâu, vùng xa chưa ổn định.

Từ năm 2016 đến hết năm 2019, các cơ quan đăng ký hộ tịch triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử do Công ty cổ phần MiSa cung cấp. Từ năm 2020 đến nay, các cơ quan đăng ký hộ tịch triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp, 100% các sự kiện đăng ký hộ tịch đều được cập nhật đầy đủ trên môi trường điện tử. Việc kết nối liên thông giữa thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi đang được các cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện hiệu quả; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 208
  • Hôm nay: 22734
  • Trong tuần: 307,794
  • Tất cả: 16,949,969