No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 292

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khoá XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” và các đề án, chương trình, kế hoạch có liên quan; đồng thời có các giải pháp cụ thể hóa hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với các cấp, các ngành và nhân dân; các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước về mục đích, ý nghĩa của học nghề gắn với giải quyết việc làm; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục nghề nghiệp. Góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW trên Bản tin thông báo nội bộ, tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí hàng tháng; chỉ đạo định hướng cho các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự. Tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tác động của công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; sự quan tâm đầu tư của tỉnh và các doanh nghiệp đến công tác dạy nghề; phổ biến, tư vấn về pháp luật giáo dục nghề nghiệp; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi; tuyên truyền bằng tin, bài chuyên đề phản ánh các hoạt động dạy nghề, tư vấn nghề và việc làm; phổ biến tới gia đình và cá nhân người lao động về lợi ích, quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Công tác tuyên truyền đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Phát tờ rơi, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát sóng các bản tin trên đài truyền hình, loa phát thanh của các xã, phường, thị trấn… trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn từ tỉnh đến huyện, xã nhằm triển khai các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về Luật Dạy nghề, Luật Giáo dục nghề nghiệp, các chính sách hỗ trợ đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức các đợt tư vấn, tuyên truyền lưu động tới các xã với hàng nghìn lượt người tham dự với nội dung tuyên truyền về chính sách, chế độ của Nhà nước, hỗ trợ người lao động cư trú tại các huyện nghèo học nghề, giới thiệu và tư vấn về các thị trường lao động. Hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về dạy nghề, việc làm để góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2011-2020 đã tổ chức phát sóng khoảng 738 tin, bài, 180 phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về lĩnh vực việc làm và dạy nghề, đồng thời lồng ghép các chương trình, chuyên mục khác để tuyên truyền. In ấn và phát hành 13.300 tờ rơi 13.500 cuốn sổ tay tuyên truyền về các hoạt động, chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn.

Thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước giúp thanh niên nông thôn học nghề, tạo việc làm, lập nghiệp tại quê hương góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Giai đoạn 2011 - 2020: Đào tạo được 23.252 lao động là thanh niên nông thôn, đạt tỷ lệ 28,6% (trên tổng số 81.279 lao động nông thôn được đào tạo). Trong đó: Đối tượng nữ là 11.220 người, chiếm 48,2%; đối tượng hộ nghèo là 4.339 người, chiếm 18,6%; đối tượng hộ cận nghèo là 3.133 người, chiếm 13,4%; đối tượng khuyết tật là 219 người, chiếm, 0,9%; đối tượng dân tộc thiểu số là 15.365 người, chiếm 66,1%; đối tượng chính sách là 5.343 người, chiếm 23%. Với 76 ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp: nông, lâm nghiệp, nội vụ, công tác xã hội, văn hóa, du lịch, nghệ thuật, cơ khí, công nghệ ôtô, điện dân dụng, công nghệ môi trường, công nghệ thông tin, dịch vụ pháp lý, chăm sóc sức khỏe…

Nhằm thực hiện tốt việc hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, UBND tỉnh đã triển khai, xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Tập trung triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông về các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Cập nhật thông tin, cơ chế chính sách các sự kiện và chuẩn bị các điều kiện tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ nhất. Năm 2021, tổ chức tập huấn về “Kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” cho 50 học viên là các cán bộ thuộc các sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Trường Đại học Tây Bắc, các hợp tác xã... với sự hỗ trợ của Chương trình thanh niên lập nghiệp. Thông qua lớp tập huấn góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kinh doanh trên địa bàn tỉnh; nhất là tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên và thanh niên, từ đó góp phần đào tạo, dạy nghề, phát triển lực lượng lao động thanh niên nông thôn.

Công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến. Các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã chủ động triển khai công tác thông tin tuyên truyền về xuất khẩu lao động, thẩm định, giới thiệu các doanh nghiệp có đủ năng lực đến các huyện, thành phố để phối hợp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin về các chính sách ưu đãi của Nhà nước cũng như quyền và nghĩa vụ của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Trong giai đoạn 2011-2020 giải quyết việc làm cho khoảng 193.054 lao động; xuất khẩu 4.079 lao động trên địa bàn tỉnh tham gia đi làm việc theo hợp đồng lao động tại nước ngoài, chủ yếu như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ả rập xê út, Malaysia...

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 263
  • Hôm nay: 23931
  • Trong tuần: 308,991
  • Tất cả: 16,951,166