Về việc bãi bỏ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 1456/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2022
Ngày hiệu lực 20/07/2022
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1456_QĐ_UBND.pdf