Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và biển pa nô công bố quy hoạch thuộc dự án quy hoạch chung đô thị mới Gia Phù, huyện Phù Yên đến năm 2040
Số ký hiệu văn bản 1433/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và biển pa nô công bố quy hoạch thuộc dự án quy hoạch chung đô thị mới Gia Phù, huyện Phù Yên đến năm 2040
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 1433_QĐ_UBND.pdf