Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 91/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 91 NQ HĐND.pdf