Về việc triển khai Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu văn bản 2939/UBND-NC
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 03/08/2022
Trích yếu nội dung Về việc triển khai Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 2939_UBND_NC.pdf 50_2022_ND-CP_kem2939.pdf